Saltbrygga Velforening

Saltbrygga velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes interesser knyttet til boligområdet.

E-post til styreleder i velforeningen er
leder@saltbryggavel.no